smallebanner.jpg

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Plexus Consultancy omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden (op)gevolgd. Deze regelgeving is bedoeld om de privacy van burgers te beschermen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze verordering geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via plexusconsultancy.nl. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Plexus Consultancy om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat in bepaalde gevallen uw toestemming zal worden gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en niet langer dan nodig*. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor een contactvraag, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven en hier uw toestemming voor is gevraagd). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, hiervoor dient u zich apart aan te melden. Ook zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming met anderen/derden worden gedeeld. Gegevens kunnen echter wel bij ons worden opgevraagd door toezichthouders en opsporingsinstanties, indien er sprake is van een vermoeden van het plegen van strafbare feiten (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in de AVG.

* wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan 1 jaar nadat de dienstverlening aan u is gestopt en/of u ons heeft aangegeven dat uw gegevens niet meer bij ons bewaard en gebruikt mogen worden. Dit geldt niet voor de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn langer te bewaren. 

Wat zijn uw rechten?

  • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de wijze waarop door ons uw persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om bepaalde zoals uw NAW gegevens, die u aan ons verstrekt om u te registreren of een abonnement af te sluiten in een machine-leesbaar formaat van ons te ontvangen, zodat u deze elders kunt gebruiken;
  • Recht op beperking: U heeft in bepaalde gevallen het recht de verwerking van uw gegevens door ons te beperken. Dit is het geval als u bijvoorbeeld van mening bent dat de gegevens onjuist, niet meer nodig, of onrechtmatig zijn. Als u van mening bent dat een van deze gevallen van toepassing is dan kunt u hierover contact met ons opnemen;
  • Recht om vergeten te worden: U heeft het recht ons te vragen alle gegevens te verwijderen die wij van u hebben. Wij verwijderen dan al uw gegevens, behalve de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn langer te bewaren.
  • Recht om een (privacy)klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan c.q. hoe deze worden verwerkt. U hierover contact met ons opnemen. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter middels een verzoekschriftprocedure. Hiervoor is geen advocaat nodig. Ook kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder voor privacy aangelegenheden.

Datalek: In het geval u het vermoeden heeft dat er bij ons mogelijk sprake zou kunnen zijn van een beveiligingslek of heeft u daar vragen over dan stellen wij het zeer op prijs dat u hiervan melding bij ons maakt, zodat wij dit direct kunnen (laten) onderzoeken.

Cookies

Plexus Consultancy maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat de server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op de site. Een cookie registreert absoluut geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies of soortgelijke middelen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan deze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

Meer informatie?

U kunt informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..