smallebanner.jpg

Abonnementsvormen

Wellicht maakt u op dit moment al gebruik van één of meerdere experts die u van advies of ondersteuning voorzien op voor u relevante aandachtsgebieden. De dienstverlening die wij u in het abonnementsvorm* bieden is daarom modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen:
* jaarabonnementen na een jaar iedere maand vrij opzegbaar
 

 

Module 1

Advisering en ondersteuning bij dermatologische vraagstukken (waaronder second opinion).

Module 2

Advisering en ondersteuning in het kader van de op u rustende wettelijke verplichtingen inzake zorgplicht, waaronder invulling van de functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris; verplicht op grond van de Wkkgz.

Module 3

Advisering en ondersteuning in het kader van de op u rustende wettelijke verplichtingen inzake privacy (AVG problematiek).

Module 4*

Advisering en ondersteuning bij (bedrijfs-) juridische vraagstukken.

* Deze module kan niet afzonderlijk worden afgenomen, alleen in combinatie met de modules 1, 2,3 en/of 5.

Module 5

Advisering en ondersteuning bij fiscale en/of administratieve vraagstukken.

 

 

Presentaties

Tweemaal per jaar vindt er een presentatie plaats over een actueel medisch dermatologisch onderwerp, waarbij u tevens door verschillende experts wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op bovengenoemde (rechts)gebieden. Deze bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid om met collega-zorgondernemers kennis te maken en ervaringen te delen. Tevens ontvangt u periodiek een nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op de genoemde (rechts)gebieden.

Kostenstructuur

Module 1

Advisering- en ondersteuning bij dermatologische vraagstukken (waaronder second opinion).

0-10 medewerkers € 25,-* per maand ex BTW
> 10 medewerkers Op aanvraag

* In dit tarief zit 20 minuten advies per maand. Let op: niet gebruikte uren kunnen tot maximaal drie maanden (60 minuten) opgespaard worden. Boven het genoemde 20 minuten, geldt bij verder advies c.q. ondersteuning een uurtarief van € 105,- ex BTW. Daarnaast ontvangt u een korting op de deelnamekosten van de halfjaarlijkse presentaties.

 

Module 2

Advisering ten aanzien en/of invulling wettelijke verplichte functie-onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Vast tarief per entiteit per maand.

0-10 medewerkers € 50,-* per maand ex BTW
> 10 medewerkers Op aanvraag

* In dit tarief zit een halfuur (klacht)advies per maand. Dit halfuur kan indien gewenst ook gebruikt worden voor bedrijfsjuridisch advies (module 4). Let op: niet gebruikte uren kunnen tot maximaal drie maanden (90 minuten) opgespaard worden. Boven het genoemd half uur, geldt bij klachtbehandeling c.q. bemiddeling/geschilbeslechting een uurtarief van €105,- ex BTW. Daarnaast ontvangt u een korting op de deelnamekosten van de halfjaarlijkse presentaties.

 

Module 3

Advisering en ondersteuning in het kader van de op u rustende wettelijke verplichtingen inzake privacy (AVG-problematiek).
Vast tarief per entiteit per maand

0-10 medewerkers € 15,-* per maand ex BTW
> 10 medewerkers Op aanvraag

* In dit tarief zit 20 minuten advies per maand. Let op: niet gebruikte uren kunnen tot maximaal drie maanden (60 minuten) opgespaard worden. Boven de genoemde 20 minuten geldt het tarief van de privacy expert waarmee wordt samengewerkt ad € X per uur ex BTW (tarief op aanvraag) dan wel op projectbasis nader overeen te komen. Daarnaast ontvangt u een korting op de deelnamekosten van de halfjaarlijkse presentaties.

 

Module 4*

Advisering en ondersteuning bij algemeen (bedrijfs)juridische vraagstukken.
Vast tarief € 15,-** ex BTW per entiteit per maand

* Deze module kan niet afzonderlijk worden afgenomen, alleen in combinatie met de modules 1, 2,3 en/of 5.
** In dit tarief zit 20 minuten advies per maand. Let op: niet gebruikte uren kunnen tot maximaal drie maanden (60 minuten) opgespaard worden. Boven de genoemde 20 minuten geldt het tarief van de bedrijfsjuridische expert waarmee wordt samengewerkt ad € X per uur ex BTW dan wel op projectbasis nader overeen te komen. Daarnaast ontvangt u een korting op de deelnamekosten van de halfjaarlijkse presentaties.

 

Module 5

Advisering en ondersteuning bij fiscale en/of administratieve vraagstukken.
Vast tarief per entiteit per maand

0-10 medewerkers  € 15,-* per maand ex BTW
> 40 medewerkers Op aanvraag

* In dit tarief zit 20 minuten advies per maand. Let op: niet gebruikte uren kunnen tot maximaal drie maanden (60 minuten) opgespaard worden. Boven de genoemde 20 minuten geldt het tarief van de belastingadviseur c.q. expert waarmee wordt samengewerkt ad € X per uur ex BTW (tarief op aanvraag) dan wel op projectbasis nader overeen te komen. Daarnaast ontvangt u een korting op de deelnamekosten van de halfjaarlijkse presentaties.