smallebanner.jpg
 • Advisering en ondersteuning in het kader van de op u rustende wettelijke verplichtingen inzake zorgplicht
 • Invulling van de functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht op grond van de Wkkgz

Onafhankelijke klachtenfunctionaris (lid van de VKIG):

Waarom?
Wettelijke verplichting (Wkkgz):

 • Clientbelang centraal;
 • Kwaliteit;
 • Laagdrempelig;
 • Onafhankelijk

Voor wie geldt de verplichting?
Voor zorgaanbieders: natuurlijke personen die in persoon of beroepsmatig zorg verlenen of beroepsmatig zorg doen verlenen en een rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg doet verlenen. De zorgaanbieder kan dus ook een alleenwerkende zorgaanbieder zijn (een zgn. «eenpitter»)

Wat wordt er verwacht?

 • Inrichting van een schriftelijke klachtenprocedure: laagdrempelig effectief en kenbaar voor de cliënt
 • Beschikken over een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris
 • Verplichte aansluiting bij een erkende geschillencommissie

Waarom is aandacht voor klachtmanagement en inzet klachtenfunctionaris überhaupt belangrijk?

 • Voorkomen klachten
 • Voorkomen escalatie: maak van een klacht een aanbeveling!
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (zorgplicht, inrichting klachtprocessen)
 • Kwaliteit
 • Efficiëntie: een goed ingericht klachtproces met professionele klacht/claimbehandeling bespaart u onnodige hoge juridische kosten, frustratie en tijd die u aan uw core business wilt besteden

Wat kunnen wij voor u doen?
Ontzorging op het gebied van klachtmanagement:

 • Training en advisering inzake het voorkomen en omgaan met klachten en invulling (wettelijke) zorgplicht
 • Claimbehandeling van A-Z
 • Invulling rol klachtenfunctionaris Wkkgz
 • Advisering over de inrichting van uw klachtproces