smallebanner.jpg

Per mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat betekent de nieuwe privacy verordening?

  • Uniforme Europese regelgeving ter bescherming van de privacy van EU burgers en EU burgers die onder toepassingsbereik van verordening vallen (directe werking!)
  • Verplicht karakter
  • Regels op het gebied van gegevensbescherming, definitie (persoon)-gegevens, extra rechten betrokkenen, inrichting systemen (Data protection, aanstellen functionaris gegevensbescherming)
  • Hoge boetes bij niet naleven verplichtingen

Wat kunnen wij voor u doen, waaraan kunt u denken?

Privacy Quickscan:

  • Inventarisatie huidige situatie: hoe staat uw organisatie ervoor?
  • Welke risico’s loopt u?
  • Op welke gebieden zijn er maatregelen nodig?

Verbeterplan:
Waar liggen de risico’s/wat zijn de aandachtsgebieden, welke maatregelen moeten er genomen worden en op welke wijze (advies)?

Implementatieplan:
Op welke wijze dienen de maatregelen geïmplementeerd te worden + prioritering en tijdskader

Implementatie:
Ondersteuning bij implementatie: op afstand, on the job en/of doormiddel van projectteam
Nader aan te vullen door samenwerkende partner