smallebanner.jpg

Roeland Ceulen (1977)

Dr. Roeland P.M. Ceulen is dermatoloog, oprichter en lid van RvB van Ceulen Klinieken. Hij promoveerde in 2012 in het MUMC op het onderwerp minimaal invasieve behandelingen voor spataders. Daarnaast werkte hij als dermatoloog in verschillende ziekenhuizen. In 2014 was Roeland grondlegger van Ceulen Huidkliniek, sinds 2019 bekend onder de naam Ceulen Klinieken met vestigingen in Helmond, Breda, Schiedam en Amersfoort.

Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de European Academy for Dermatology and Venereology en de Dutch College of Phlebology. Roeland Ceulen publiceerde vijftien wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften.

Roeland: “Mijn gedrevenheid om zorg te verbeteren loopt als rode draad door mijn carrière. Met focus op kwaliteit van zorg, innovatie (ontwikkeling nieuwe zorgpaden / toepassen van medische technologie binnen de zorg) en het vereenvoudigen van de zorginfrastructuur rondom de patiënt, geloof ik dat we de zorg beter op het behoefteniveau van de patiënt kunnen afstemmen zodat iedereen die zorg nodig heeft ook toegang hiertoe krijgt. Hier zet ik me iedere dag weer voor in!

 

 

Kristiaan Donker (1975)

Mr. B.C. (Kristiaan) Donker is na zijn studies Nederlands Recht en Fiscaal Recht inmiddels ruim vijftien jaar werkzaam als (interim) bedrijfs- en schadejurist bij verschillende bedrijven, banken en verzekeraars en tevens onafhankelijke klachtenfunctionaris voor verschillende zorgondernemers. Kristiaan is eigenaar en oprichter van het juridisch adviesbureau  D-IURE Consultancy en tevens lid van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VIKG).

Specialismen naast algemene bedrijfsjuridische vraagstukken: aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, zorgplicht, klachtmanagement en geschilbeslechting.

Kristiaan: “Het is mijn drive om mee te denken met zorgondernemers bij de (juridische) uitdagingen waar zij voor komen te staan en hiervoor een passende oplossing bieden.